อัลบั้มภาพ : โครงการส่งเสริมอาชีพ"จักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567