ข่าวประชาสัมพันธ์
     
   ข่าวประชาสัมพันธ์    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10-2567
   
 

 
 
 
 
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10-2567.pdf_220324_140951.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2567
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th