ข่าวประชาสัมพันธ์
     
   ข่าวประชาสัมพันธ์    ข่าวประชาสัมพันธ์การสร้างโอกาส SME สู่ตลาดรัฐ-เอกชน
   
 

 
 
 
 
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือประชาสัมพันธ์_0001.pdf_280324_141642.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2567
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th