รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   
 

 
 
 
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
 
 
     
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2566
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th