แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
 

 
 
 
 
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 01.pdf_251223_131017.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th