ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     
   ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 

 
 
 
 
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 02.pdf_251223_131515.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2564
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th