แผนการตรวจสอบภายใน
     
   แผนการตรวจสอบภายใน    แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   
 

 
 
 
 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 01.pdf_251223_140920.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2566
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th