แผนการตรวจสอบภายใน
     
   แผนการตรวจสอบภายใน    แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (3ปี)
   
 

 
 
 
 
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (3ปี)
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 02.pdf_251223_140941.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2565
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th