โครงสร้างฝ่ายการเมือง
     
    โครงสร้างฝ่ายการเมือง    โครงสร้างฝ่ายการเมือง
   
 

 
 
 
 

โครงสร้างฝ่ายการเมือง

 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร โครงสร้างฝ่ายการเมือง.pdf_140224_153308.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th