ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
   
 

 
 
 
 
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5.pdf_150224_112401.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th