ข่าวประชาสัมพันธ์
     
   ข่าวประชาสัมพันธ์    ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครื่อข่ายพื้นที่สีขาวและเฝ้าระวังการทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภัครัฐ
   
 

 
 
 
 
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครื่อข่ายพื้นที่สีขาวและเฝ้าระวังการทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภัครัฐ.pdf_150324_101457.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2567
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th