การบริการพื้นฐาน
 
 

 

การคมนาคม
การคมนาคมทางบกที่สำคัญของตำบลน้ำริดมี 2 ทาง คือ
1) ทางรถยนต์ โดยมีถนนสายหลักๆ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายพิษณุโลก - เด่นชัย) และถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต 1 แห่ง (หมู่ที่ 1)

การไฟฟ้า
-ในเขตเทศบาลตำบลน้ำริดได้รับการบริการทางด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าถึงครบทุกหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th