ประวัติความเป็นมา
 
 

      เทศบาลตำบลน้ำริด ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อ พ.ศ. 2539 ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลน้ำริด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551

      ตำบลน้ำริด เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ 7 -14 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางจากตำบลน้ำริดไปยังตัวอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประมาณ 15 - 20 นาที

 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th