ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
 
ว่าที่ร้อยตรีรักศักดิ์ รัตนเสถียร
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำริด
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th