แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [อ่าน 25 คน] เมื่อ 27 ต.ค. 2564

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [อ่าน 15 คน] เมื่อ 19 ม.ค. 2564

   
   
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
เลขที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0-5544-7071 โทรสาร : 0-5544-7071 ต่อ 10
E-mail ของเทศบาล : saraban_05530106@dla.go.th
www.namrit.go.th