อัลบั้มภาพ โครงการส่งเสริมอาชีพ"จักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
* อัลบั้ม *
โครงการส่งเสริมอาชีพ
โครงการส่งเสริมอาชีพ"จักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก" ประจำปีง
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในช
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในช
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2567
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2567
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ธันวาคม 2566
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2566
โครงการจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาส
โครงการจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาส
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2566
กิจกรรมร่วมปลูกป่าชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านฟากทุ่ง ตำบลน้ำริด
กิจกรรมร่วมปลูกป่าชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านฟากทุ่ง ตำบลน้ำริด
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2566
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2566

โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้บุคลากรในองค์กร (อบรมวินัยเบ
โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้บุคลากรในองค์กร (อบรมวินัยเบ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2566
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2566
โครงการฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ให้แก่คนพิการและผู
โครงการฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ให้แก่คนพิการและผู
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2566
การประชุมตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุ
การประชุมตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2566
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2566

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนั
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนั
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2566
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2563
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2563
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2566
มอบบ้านตามโครงการ ชาวอุตรดิตถ์ ร่วมใจ ซ่อมสร้างบ้าน ๖๑๐ หลั
มอบบ้านตามโครงการ ชาวอุตรดิตถ์ ร่วมใจ ซ่อมสร้างบ้าน ๖๑๐ หลั
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2566
มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการในตำบลน้ำริด
มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการในตำบลน้ำริด
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มีนาคม 2566
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>